Biuro i Pracownia HILLART
ul. Bukowska 32/1a (wejťcie z ty│u budynku)
tel./fax : 61 843 05 77 , 61 843 50 31
tel.kom.: 601 876 300 , 601 748 222

e-mail: hillart@hillart.com.pl


Dane zwi╣zane z prowadzeniem dzia│alnoťci gospodarczej

Pe│na nazwa : HILLART Hanna Kaleja
Adres : ul. Drzewieckiego 57 , 60-408 Pozna˝
BANK : Bank PeKaO SA I/O w Poznaniu
Nr r-ku : 20 1240 1747 1111 0000 1849 3197
NIP : 778-110-06-73 / REGON : 631065867

 

´╗┐Firma .:. Grafika Przestrzenna .:. Realizacje .:. Kontakt
Cennik GRAWEROWANIA .:. Cennik CI─śCIA
Powrót do Strony Głównej